Cymraeg

Rydyn ni’n gobeithio bydd y wefan ar gael yn Gymraeg cyn bo hir. Yn y cyfamser, byddwn ni’n gwneud ein gorau glas i ymateb yn Gymraeg i unrhyw ymholiadau gaiff eu hanfon yn Gymraeg

Our Next Conference

Missional Anglicanism

In the rapidly changing culture of Wales, where the Christian Church has moved from central to sidelined in half a lifetime, Christians need to present the unchanging gospel of a Saviour who is the same yesterday, today and forever. How should the Church in Wales attempt this task?  What should change and what shouldn’t?  This will be the focus of our 2019 conference on Missional Anglicanism.

Book Now
Missional Anglicanism